Поверителност на данните

Получените лични данни при регистрацията в Amigo-Kids.com, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

 

Amigo-Kids.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

 

Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

 

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Amigo-Kids.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

 

Amigo-Kids.com използва SSL сертификат, за да осигури сигурно пазаруване за своите клиенти.

Сертификатът осигурява криптирана връзка между вас и сайта, когато вие въвеждате вашите лични данни.