You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Безплатна доставка до офис за поръчки над 100 лв.
0
    • Вашата количка е празна!

Доставка

VII. ДОСТАВКА И ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


Чл.15. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на електронния магазин.

(2) Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото да ги променя по всяка време. Представените в електронния магазин цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставката. Цената за доставката е посочена отделно при потвърждаване на поръчката в зависимост от избрания от Потребителя начин на получава – на адрес или офис на спедитор.

Чл.17. (1) Всички доставки се извършват от куриерска фирма „Спиди” или „Еконт“.

(2) Цената за доставката е, както следва:

-За поръчки над 100,00 лв. доставката до офис на съответната куриерска фирма е безплатна;

-За всички поръчки до 100,00 лв. цената на доставката до офис на съответната куриерска фирма е 6,00 лв.

-За всички поръчки до посочен от Потребителя адрес цената за доставката е 9,00 лв.

(3) Доставки се извършват само на територията на Република България. Всички доставки се извършват с услугата „преглед и тест“, като при доставката Потребителят подписва разписка за приемо-предаване, която удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Отказ от договора или рекламации за неточно изпълнение на поръчката, след получаване на пратката от куриерското дружество и подписване на разписката, са недействителни, не пораждат действие и не ангажират отговорността на Доставчика.

(4) Доставката на наличните продукти се извършва в рамките на до 5 работни дни.

(5) Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни потвърдена поръчка, ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес и в посочения срок или не отиде до посочения офис на съответната куриерска фирма да получи в срок поръчката, в зависимост от начина на доставка, който е избрал.

Пратки, непотърсени или неприети до 3 работни дни, след датата на получаване на известие от Потребителя, че могат да бъдат получени, се връщат автоматично към офис на Доставчика.

(6) При неприети, върнати или непотърсени повече от 3 поръчки на един и същ Потребител, Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчка на същия този Потребител или да поиска предварително плащане на поръчаните стоки от него, преди тяхното изпращане и доставяне.


Чл.18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Отказ от договора може да се направи и пред съответното куриерско дружество, при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след уговорения срок по причини, за които Потребителят няма вина или се дължат на непреодолима сила.

(2) За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчика, посочвайки име, адрес за кореспонденция, банкова сметка, телефонен номер за контакт и e-mail адрес, като попълни и подаде по електронен път стандартния Формуляр за отказ (https://amigo-kids.com/Amigo-kids_%D1%84%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info@amigo-kids.com, като в случай че използва тази възможност, Доставчикът незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

(3) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, същият следва да върне стоката в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ. Ако стоката не бъде върната в този срок, отказът от договора не произвежда действие.

(4) Доставчикът възстановява в пълен размер стойността на стоката, заплатена от Потребителя не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор и е върнал стоката. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят носи отговорност за намаляване стойността на стоката вследствие на изпробването й, различно от необходимото за установяване на нейното естество, характеристики и добро функциониране.

(6) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващите я артикули, аксесоари и документация, без увреждания и без следи от употреба. Право на отказ от договора за бельо, бански костюми и чорапи, не може да бъде упражнено, ако същото е разопаковано.

Чл.19. Право на ползване на промоционална акция (подарък, отстъпка или друг вид предимство) възниква, когато поръчката отговаря на всички изисквания на обявеното в момента събитие. В случай че Потребителят се откаже от договора за продажба, правото за ползване на промоционална акция се прекратява и Потребителят се задължава да върне всички стоки от направената поръчка, включително и ползваната промоционална акция.