You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Безплатна доставка до офис за поръчки над 100 лв.
0
    • Вашата количка е празна!

Рекламация и връщане на стока

VIII. Информация за потребители. рекламации. Законова Гаранция.

Чл.20. (1) При получаване на поръчаната стока, Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. Ако не направи това, се счита, че поръчката е изпълнена точно и качествено от Доставчика.

(2) При несъответствие на получените стоки с поръчаните, Доставчикът заменя и/или изпраща продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя. Рекламацията следва да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката на e-mail: info@amigo-kids.com.


Чл.21. (1) Потребителят има право да предяви рекламация пред Доставчика на следния имейл адрес: info@amigo-kids.com, като при предявяване представя пълния комплект от документи: касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.

(2) Рекламация се предявява, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- производствени дефекти на стоката;

- констатирани липси на части от стоката;

- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с обявения размер и/или цвят

- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

- повреда на стоката при транспортирането.

(3) При предявяване на рекламация, Потребителят може да претендира:

- за замяна на стоката с такава, съответстваща на договореното между страните или с напълно нова, а ако това не е възможно;

- за намаляване на цената или

- за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума. Възстановяването на заплатената сума се извършва само по банков път след попълване и подаване на „форма за връщане“, достъпна на: https://amigo-kids.com/returns.

(4) Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните кумулативни условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена) и

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и

- Е запазена оригиналната опаковка и етикет на стоката.

(5) При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Доставчика.

В случай, че Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма „Спиди“ АД или „Еконт“АД. В случай, че в населеното място на Потребителя няма офиси на посочените куриерски фирми, то той следва да се свърже с Доставчика на телефон +359886 082 506 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.


Чл.22. (1) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Доставчикът отговаря съгласно законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

(2) Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада в случаи на повреди причинени от:

- Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.

- Изпускане, удар, приложен натиск, разлети течности.

- Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми.